blog

TRIVIUM - UMJETNOST I ZNANOST UMA

Učenje o triviumu rafinira i poboljšava našu urođenu metodologiju za kvalitetniji i svjesniji život. Razvojem tih vještina i kompetencija za istraživanje stvarnosti oslobađamo svoj um od neznanja i dobijamo istinske uvide te navigaciju.

Trivium se sastoji od gramatike, logike i retorike.Trivium je umjetnost i znanost uma i svijesti, metoda za obučavanje uma kako bi učili i ispravnije mislili. Quadrivium se sastoji od aritmetike, geometrije, glazbene teorije i astronomije. Quadrivium je umjetnost i znanost o materiji. Naši umovi i stvari oko nas predstavljaju stvarnost u kojima se nalazimo. Jedan oblikuje subjektivnu mapu realnosti, a drugi je objektivno područje. Metoda triviuma nam pomaže da otkrijemo specifične i univerzalne istine o svemiru i nama samima. Učenje o triviumu pročišćava i poboljšava našu urođenu metodologiju za život, ulaz, obradu i izlaz podataka, tj. znanje, razumijevanje i mudrost. Razvojem ovih vještina i kompetencija za istraživanje stvarnosti oko sebe, oslobađamo svoj um od neznanja kroz razumijevanje stvarnosti.Fokusiranjem perspektive na stvarni kontekst, dobijamo istinske uvide. Teritorij, predstavlja međutim, širu sliku koja se sastoji od skrivenih aspekata stvarnosti koji se teško mogu otkriti, no do nje se može stići razmišljanjem i osjetilnom percepcijom. Nedetektibilni aspekti se šire kroz tehnologiju kako bi ih osjetila mogla percipirati i otkriti. Postoje događaji i sub procesi koji se javljaju izvan naše osjetilne percepcije, ali oni koji su relevantni za našu dobrobit su razumljivi našem izravnom smislu percepcije stvarnosti i kontemplacije. Mentalna mapa koju stvaramo je posebna perspektiva objektivnog teritorija stvarnosti. Možemo vidjeti sve pojedinosti koje imamo na mapi, ali ne možemo vidjeti sve pojedinosti na teritoriju jer postoji mnogo aspekata koji su nam skriveni. Progresivno možemo otkriti neke dijelove velikog broja skrivenih komponenti koji su dio svemira. Mnogi od njih su otkriveni u znanstvenim I tehnološkim istraživanjima, primjerice gravitacija. Mogu se spoznati važni skriveni i neviđeni zakoni i oni ne zahtijevaju tehnologiju. Najvažniji je prirodni zakon o posljedicama našeg ponašanja.Trivium metoda je učinkovit način modeliranja ili mapiranja terena stvarnosti. Upotreba alata poboljšavati će se kako njome korisnik uči ovladavatu. Otkrio sam da je Trivium metodologija koja odražava intuitivne prirodne procese koncepcije, razumijevanja i navigacije stvarnosti. Razumijevanje metodologije jasnije dovodi do razumijevanja kako interno funkcioniramo kao jedinstvo svijesti, uz razumijevanje stvarnosti i sposobnosti. Funkcija Trivium metode, prirodnih zakonitosti i alkemije jest da bolje razumijemo kako ponašanje, život i stvarnost funkcioniraju. Svi ovi alati dio su života, ali ih ne poznajemo pod ovim imenima i ne razumijemo dubinu i jasnoću procesa koji djeluju unutar i izvan nas. Ako odlučimo učiti o stvarnosti i nama samima, možemo saznati kako živjeti život bez da stvaramo zlo.Ovi alati za bolji život (prirodni zakon, Trivium, i alkemija) su dio života i ljudske svijesti. To su automatski procesi koji se intuitivno razvijaju kao dio postojećih bića svjesnosti višeg reda. Trivium se uči aktivnim izučavanjem logike I gramatike, i to ne kroz teoriju i razne tečajeve jezične umjetnosti, već intuitivno čitajući knjige. Gramatika, logika i retorika su prirodni dio učenja o stvarnosti i komuniciranju s drugim ljudima. Takvo učenje dubinski poboljšava i razvija sposobnost razumijevanja stvarnosti i izražavanja stvarnosti drugima.Kada naučite jezik i kako funkcionira, tada učite i inherentna načela njegove sintakse i gramatike, kao i opće gramatike jezika koji odražava stvarnost. Ako uzmete vremena za logično učenje, te naučite njegovu strukturu i komponente svjesno, tada možete proširiti svoju znanje o tome kako je jezik stvoren i uređen da bi prenio značenje. Naučio sam intuitivno koristiti jezik i napravio svoje djelo pomoću tog učenja. Nisam znao što je bio predikat, ali to me nije spriječilo da objavim materijal logičke dosljednosti. Sada više razumijem moć jezika, ali to ne mijenja moju upotrebu jezika koji koristim, jer je logika (ne proturječnost) strukturirala moje razumijevanje.

Metoda Triviuma je proces svjesne svijesti, tj. misli, koja je svojstvena našem prepoznavanju uzoraka stvarnosti. To sam govorio o učenju triviuma, bez da sam znao da je to trivium. Sam sam naučio kako razmišljati, kontemplirati, promišljati itd. Stalno koristimo metode triviuma, istinsku meditaciju , razmišljanje , kontemplaciju i alkemiju, ali mi koji aktivno i svjesno odlučimo raditi i razvijati te alate, rasti ćemo više ako se zadržimo na tom putu do istine. Alkemija, Trivium, prirodni zakon i razvijena misao, kontemplacija ,refleksija , prava meditacija su metode za kultiviranje istinske inteligencije i razvijanja svijesti.Automatski koristimo jezik kada ga naučimo, on postaje dio nas. Razmislite koliko je nevjerojatno, sve te riječi, njihove sekvence, te njihovo značenje koristimo automatski. Nije potreban trud da se referentna stvarnost poveže s određenim riječima. Ono što puno učimo često postaje dio onoga kako živimo. Utjecaj onoga što upijamo može imati veliki utjecaj na nas.

Trivium treba razvijati jasnu misao kroz život. Oslobodite svoj um, uklonite laži i naučite kako učiti i kako misliti. Gramatika, logika i retorika su pojmovi za prirodne procese koji se koriste za otkrivanje, navigaciju i referentnost stvarnosti. Prikupljamo podatke o stvarnosti kroz ulaz, gramatiku i indukciju. Tada filtriramo prikupljene podatke koji daju jasnoću i veće razumijevanje uz uklanjanje materijala koji nije validan. Temelj za našu koncepciju stvarnosti proizlazi iz konstrukcije opće gramatike, jer su simboli riječi koji čine jezik koji se koristi za razmišljanje i komunikaciju.Život usklađen s prirodnim zakonitostima i razumijevanjem stvarnosti povezani su. Prije nego što se znanje o prirodnom zakonu može ispravno razumjeti, moraju se razvijati sposobnosti svjesnosti da se ispravno percipira i procesuira stvarnost. Inače, ograničena dubina razumijevanja nastala je zbog ograničenog referiranja na stvarnost, što usporava razvoj razumijevanja. Pomoću tih alata učenja prirodni zakon postaje lakše prepoznatljiv. Bez razvijanja tih alata imamo samo osnove razumijevanja i navigacije stvarnosti, a tada je sposobnost prepoznavanja prirodnog moralnog zakona često zamagljena. Da bi dobro razumjeli prirodni zakon, potrebno je razviti razumijevanje temelja načina na koji komuniciramo i predstavljamo stvarnost jedni drugima (i sami sebi). Taj temelj je jezik, jer je jezik (simbol) sredstvo kroz koje izražavamo naše razumijevanje stvarnosti. Što više možemo izraziti stvarnost kroz jezik, to ćemo više razumjeti stvarnost. Trivium je učinkovit mehanizam za dublje razumijevanje jezika i stvarnosti. Ako želite bolje razumjeti stvarnost, morate razviti upotrebu alata za razumijevanje stvarnosti. Jezik je stvoren kako bi opisao stvarnost. Saznajte više o jeziku i riječima kako biste bolje razumjeli način na koji predstavljamo stvarnost, te da li simboli koje koristimo zapravo odgovaraju stvarnosti ili nas obmanjuju kroz promjenu riječi i pogrešno rezoniranje.Povratna informacija između misli i emocija je slična povratnoj informaciji između induktivnog i deduktivnog razmišljanja. Gramatika početnog razmišljanja je induktivna i intuitivna, dok je zaključna logika deduktivna i višeg reda. Sažimamo sličnosti kao moguću univerzalnu istinu i provjeravamo je li doista istinita ili ne, promatrajući razlike i sličnosti. Emocije imaju feedback s mislima jednako kao što se logika služi gramatikom.

Indukcija se ne može odvojiti od dedukcije u stvarnom životu, jer oboje pomažu razumjeti stvarnost i dio su življenja i donošenja odluka. Logika je umjetnost valjanog zaključivanja. Zaključivanje je proces razmišljanja, koji zahtijeva validne misli. Proučavanje silogizma, dedukcije je mjesto gdje počinjemo oblikovati um da ne prihvaća proturječja, da bi mogli prepoznati kontradikcije kao pogreške. Primjer: postoji događaj koji je induciran u vaše iskustvo, identificirate problem s događajem putem deduktivnog zaključka. Za izradu rješenja koristite indukciju. Netko drugi može izvesti dedukciju vašeg rješenja kako bi utvrdio njegovu valjanost. Dedukcija rafinira približne vrijednosti kako bi se približila detaljnoj jasnoći i preciznosti.

Možemo izgraditi stvarnost u svojem umu, unutarnji subjektivni svemir koji ide paralelno s objektivnim svemirom, od simbola ili jezika, a na taj način može se stvoriti lažna stvarnost koja djeluje kao nevidljivi zatvor i zarobljava naše misli i tijela. Definiranje stvarnosti kroz simbole omogućuje razumijevanje stvarnosti kroz referencu u svijesti. Ako ljudi imaju različite definicije za simbol, neće moći komunicirati. Bez definicije nema zasebnog identiteta, niti logike i ništa se ne bi govorilo, jer bi sve bilo jedno. Semantički argumenti nastaju kada se upotrebljava nesporazum u terminima (definicije) koji stvaraju divergentne puteve na putu komunikacije i razumijevanja. Jedini način na koji dvije osobe mogu ići istim putem, da budu na istoj liniji, jest da imaju iste definirane termine, inače se stvara nesporazum. Kako se naše razumijevanje stvarnosti razlikuje od onoga što je uistinu stvarnost, može se dogoditi da živimo u subjektivnim promijenjenim stvarnostima koje nisu točne reprezentacije svijeta u kojem živimo.

Nitko ne treba naučiti strukturu gramatike kako bi mogao govoriti i komunicirati. Oni ne trebaju eksplicitno naučiti logiku, barem ne za preživljavanje, no logika je složenija nego što većina ljudi može intuitivno osjetiti jer većina ljudi ne provodi dovoljno vremena u razmišljanju i razvijanju svojih misli. Gramatika uključuje logiku, induktivnu logiku, koja je intuitivna u prirodi, nastojeći pronaći univerzalno slične ili različite stvari. Logika je temeljni zakon u stvaranju, u stvarnosti. Da bi gramatika postojala, logika mora biti njen inherentni dio. Kada naučite referirati stvarnost na simbole kao što su jezik, tada možete i komunicirati razne aspekte stvarnosti s drugima. Sve što trebate shvatiti je odnos riječi i stvarnosti. Koristiti ćete gramatiku bez da je znate i koristiti ćete logiku bez znanja, a to je osnova za život i interakciju s drugim bićima. Da bi mogla postojati gramatika, trebala je prvo postojati logika .Zakon logike i identiteta uspostavljen je prije nego su postojali dijelovi koji su oblikovali neproturječne dijelove. Logika (logos) je dio stvarnosti, zakon koji je temelj svega stvorenog. Za predstavljanje stvarnosti, načelo neproturječnosti i identiteta primjenjuje se u svim aspektima postojanja, uključujući i komunikaciju. Sve je ono što jest i nije nešto drugo (raznolikost, multiplikativnost, varijabilnost). Što bolje naučimo koristiti logiku, točnije ćemo moći razlučiti stvarnost od nestvarnosti, stvarne istine od mogućih uvjerenja. Tada možemo uspostaviti čvrste temelje koji odvajaju istinu temeljenu na činjenicama, od onoga što je vjerojatno i moguće kao vjerovanje, ali se još pouzdano ne zna je li istinito ili lažno.

Razumijevanje stvarnosti je obrada identiteta, definicija i značenja u stvarnosti. Naša je svijest prepoznala uzorak i značenje, što je dio korespondiranja. Razvijanje naše sposobnosti da koristimo ono što se naziva gramatika i logika pomoći će nam da shvatimo stvarnost u većoj mjeri i preciznije. Gramatika i logika temelje se na našem konceptualnom okviru za maštu i percepciju onoga što zaista jest. Čarobnjaci (tamni okultisti) bacaju čaroliju pomoću znanosti i magičnih slika da bi utjecali na naše umove i usmjeravali ih prema neistini, te manipuliraju našom percepcijom i konceptima stvarnosti pomoću riječi i simbola koje koristimo da bi komunicirali o stvarnosti.

Riječi koje koristimo predstavljaju naše razumijevanje stvarnosti i sposobnost da se referiramo na tu stvarnost. Ako manipulirate riječima koje ljudi koriste za konstruiranje vlastitog razumijevanja stvarnosti, možete ih manipulirati i u konstruktu stvarnosti u koju vjeruju. Ako ograničite riječi kojima ljudi moraju opisati stvarnost, postići ćete isti učinak na njih. Ovo je kontrola uma. Ovo je temelj čarolije. Znanost slika i uma, bacanje čarolije na umove ljudi simbolima riječi kako bi stvorili stvarnost u njihovom umu, lažnu mapu koja pogrešno predstavlja teritorij. Kada ljude uvjerite u svoju verziju stvarnosti, možete modificirati njihovo ponašanje kako bi ih prilagodili tom modelu stvarnosti, a to je očitovanje čarolije iz jednog uma u drugi, kao i u samu stvarnost kroz akcije u kojima ljudi sudjeluju.

Svi mi učimo riječi induktivno, intuitivno i znamo kada i gdje ih koristiti na odgovarajući način u budućnosti kroz prepoznavanje uzoraka komunikacija iz prošlih riječi. Razvio sam obiman rječnik još u srednjoj školi jer čitam više od svojih prijatelja. Mogao bih koristiti riječi u pravom kontekstu, iako bi mi bilo teško odrediti te riječi jer nikada nisam naučio njihovu točnu definiciju nego sam naučio ono što su induktivno značile kroz referenciranje na stvarnost u kontekstu onoga što čitam. Kontekst riječi dao je smisao ovom automatskom intuitivnom učenju jezika. Na taj način svi saznajemo o referencama u stvarnosti kroz simbole jezika. Uglavnom intuitivno učimo definicije, jer se riječi koriste kao odraz stvarnosti u našoj komunikaciji i misli. Ako promatramo pravo značenje, možemo bolje razumjeti riječi koje se koriste, umjesto da pokušamo tumačiti simbole kroz kontekst osobe koja ih koristi.

Postojeće stvari su aspekti bića i ističu se u stvarnosti. To su tvari, radnje, atributi i odnosi koji odražavaju gramatičke imenice, glagole, pridjeve , priloge i prijedloge. Opća gramatika odnosi se na način na koji razmišljate, organiziranje simbola da bi se opisala stvarnost, na način da se najprije uređuju više misli. Sekundarne komponente opće gramatike djeluju kao ljepilo za gore spomenute primarne komponente koje predstavljaju stvarnost. Ova sekundarna ljepila su modifikatori, prijedlozi, poveznice, privjesci i članci koji se koriste za povezivanje postojećih stvari u mislima. Gramatika predstavlja građevinu za razmišljanje. Rečenica je predmet i predikat, nešto o čemu govori (subjekt) i ono što je rečeno o stvari o kojoj se govori (predikat). Dvije misli čine rečenicu. Više misli čine zapise, eseje itd.

Gramatika je automatska svjesnost načina prve interakcije s okolinom, primanjem ulaznih podataka. Predmet i predikat koji govori o nekom subjektu su prvi simbolički prikazi misli i značenja. Podaci o nečemu mogu definirati (1) djelujući ili povezani subjekt (imenice, modifikatori), (2) akcije ili odnose (glagoli, prijedlozi, modifikatori) i (3) objekt na koji se djeluje ili na koji se odnosi. Gramatika je induktivni proces prepoznavanja i prikupljanja podataka slične prirode, vrste, klase itd. Ovi se podaci pretvaraju u korespondenciju kako bi se stvrilo znanje o određenom subjektu stvarnosti. Osjećaji nam daju podatke, ali mi moramo sve to razvrstati u smislenu cjelinu.

Slično tome kako prikupljamo podatke o pojedinostima u stvarnosti da bismo otkrili sličnu prirodu stvari, postoje jedinstveni i singularni trenuci i događaji (pojedinosti), ali njihov tip, vrsta, klasa i univerzalnost nisu jedinstveni. Tip je prethodno specificiran. Univerzalno se ponovno upotrebljava u jedinstvenim iskustvima tog tipa. Postoje ponavljani aspekti stvarnosti i ponavljano ponašanje, a time i ponovljena povijest. Možemo učiti na našim pogreškama i sačuvati to znanje, ne samo u vlastitom sjećanju, već i u simboličnom prikazu podataka u fizičkom svijetu kako bi i drugi mogli učiti, a to su knjige i drugi mediji kojima se čuva znanje. Znanje i njegovo očuvanje unutar i izvan pamćenja, da ne ponavljamo iste pogreške u ponašanju, jest ono što će nas osloboditi od ponavljajućih ciklusa samoizražene patnje i porobljavanja. Ovo i drugo znanje stječe se kroz objektivan i zdravo razumski proces razmišljanja.

Autor teksta je Kris Nelsonautor i vlasnik web portala Evolve Consciousness.

Povezane objave
Budi u tijeku i pretplati se na novosti