blog

KONTROLA VLASTITE KARME

Ovo su esencijalna znanja.

Ako ste obučeni, moguće je vidjeti ima li netko tešku karmu ili ne. Promatrajući ljude primjetno je da mnogi imaju svu težinu svijeta na svojim ramenima, namrštena lica i vidljivo su nesretni, uplašeni i stalno ih nešto muči. Sve to proizlazi iz njihove nutrine. Karma je kompleksna stvar i svaki čovjek ju posjeduje. Svi su rođeni s točno određenom karmom i tijekom života stvaraju novu karmu.

U Tranceframing školi možete naučiti kako kontrolirati svoju karmu, to je najbolja stvar koju možete napraviti za sebe. 

Bez obzira imate li tešku karmu ili ne, uvijek postoji način da se ona razriješi i da vam život krene u željenom smjeru. Karma je mentalni i fizički čin koji određuje rezultate u vašem životu. Svaki čovjek u tijelo ulazi sam i iz njega sam izlazi, jedina stvar koju na tom putovanju nosi sa sobom su memorije, svoju karmu. Svaka misao i akcija stvara memoriju. Sve memorije koje nisu razriješene i kroz koje netko nije prošao na ispravan način pojavljivati će se stalno u životu, sve dok ih ne razriješite. Zapravo, cijeli život je proces razrješavanja memorija. Kroz njihovo razrješenje duša se razvija i raste. Ako nisu razriješene, one rađaju destruktivnu energiju, patnju, neravnotežu i poremećaje. Veliki broj stvari u vašem životu koje idu krivim smjerom rezultat su nerazriješene karme. Svaki čovjek koji je odlučio raditi na sebi i ostvariti svoju božansku prirodu mora poznavati karmički mehanizam, ovaj video može biti dobar početak:

Ako razumijemo da je cijeli svijet u osnovi energetski krug koji nikada ne završava, energija, memorije i informacije konstantno se kreću u njemu i sve to čini nečiji život.

Ono što mislite i činite uvijek se vraća i sve to ili vas blagoslivlja ili vas progoni. Svaki čovjek je odgovoran za svoje misli i akcije. Znanje o karmi objašnjava da je vaša patnja rezultat krivih misli i akcija. Sve to stvara polje informacija oko vas na točno određenoj energetskoj razini. Te informacije pohranjuju se u vašem morfičkom polju. Ako se kroz rad na sebi oslobodite destruktivne energije koja ide iz nerazriješenih memorija koje stvaraju žudnju, deluziju te niz drugih destruktivnih stanja, tada se oslobađate utjecaja karmičkog mehanizma. No, ako i dalje, kao većina ljudi, ostanete u tome, tada ste uhvaćeni u karmičkoj zamci.

Ipak, karma nije nešto fiksno, svaki čovjek je može kontrolirati, a ta točka ovisi o razvoju vaše duše.

Kontrola karme odnosi se na to da ju možemo razriješiti ako znamo kako upravljati svojim mislima i akcijama te u kojoj mjeri smo svjesni prošle karme, odnosno naviknutih tendencija i obrazaca.

Povezane objave
Budi u tijeku i pretplati se na novosti