blog

SVAKI ČOVJEK JE VIBRACIJA SVJETLOSTI

Razinu vaše vibracije određuje razina vaše svjesnosti. Vaša vibracija je stanje postojanja koje odražava vaše energetske kvalitete. Na to možete itekako utjecati.

Sve što vibrira dolazi iz centralne vibracije te zauzima različite forme. Svaka misao, emocija, materija i božansko vibrira. Vibrirajući predstavljaju život sam po sebi. Ako se uskladimo s vibracijom života, sve se može iscijeliti. Buda je rekao: „ Sve što se pojavljuje u umu, teče kao senzacija u tijelu.“

Svatko ima svoju vlastitu vibraciju te vibrira na svojoj frekvenciji. Intenzitet vibracija varira u svakom čovjeku te stvara razliku od čovjeka do čovjeka. Te vibracije ovise o ljudskim iskustvima. Temeljem toga svatko je podešen na svoju vibraciju što ovisi o energijama u nutrini čovjeka te o energijama okruženja i onoga što se u njemu nalazi. Sama vibracija je stanje postojanja, atmosfera koja odražava nečije energetske kvalitete. Sve u svemiru napravljeno je od atoma koji vibriraju na različitim frekvencijama.

Ljudske vibracije sastavljene su od fizičke tvari, misli i emocija. Neki atomi vibriraju brže, drugi sporije što određuje je li nečija vibracija viša ili niža. Promišljanje o životu, sebi i svemiru u terminima vibracija, energija različitih frekvencija je prirodan i moćan način promišljanja zato jer je fizička vibracija refleksija ne fizičke vibracije. Sama fizička vibracija nije vibracija duše. Ta vibracija putuje točno određenom brzinom i ne može ići brže.

Svaki čovjek je svjetlosni vibracijski sustav, to se odnosi i na sva ostala živa bića. Frekvencija nečije svjetlosne vibracije ovisi o razvoju nečije svjesnosti. Razina svjesnosti određuje i frekvenciju nečije svjetlosti. Ako npr. odlučite nekome oprostiti umjesto zamjeriti, tada podešavate frekvenciju svoje svjetlosti.

Sve emocije, senzacije i misli koje iskušavamo su energetske struje različitih frekvencija. Emocije koje smatramo negativnim (mržnja, strah, žudnja itd.) imaju nižu frekvenciju od onih koje smatramo pozitivnom (radost, ljubav, suosjećanje, mir). Kada netko odluči zamijeniti energetsku struju niže frekvencije energije (npr. strah) sa strujom više vibracije (npr. oprost), tada se podiže frekvencija nečije svjetlosti. Što je nečija vibracija viša, to je i veća razina životne energije u nečijem energetskom sustavu. No, ako netko iskušava energetsku struju niže frekvencije (npr. očaj) tada čovjek troši svoju energiju. U takvoj situaciji čovjek postaje „težak“ i „tup“. Ako čovjek odluči iskušavati emocije i stanja koja su konstruktivna, tada se otvara tijeku energetske struje više frekvencije koja počinje teći kroz njegov energetski sustav. Različite mentalne forme stvaraju različite emocije. Agresivne misli, misli pohlepe, misli o tome kako kontrolirati i iskoristiti druge stvaraju emocije koje vibriraju niskim frekvencijama (strah, ljutnja, agresija, strast itd.). Takve vibracije snižavaju frekvenciju nečije svjetlosti odnosno svjesnosti.

Nečije frekvencije utječu na fizičko i emocionalno zdravlje. Niže frekvencije imaju tendenciju iscrpljivanja energije iz nečijeg energetskog sustava. Oni koji su nesvjesni svojih emocija i misli imaju sniženu frekvenciju te gube energiju iz svojeg energetskog sustava. Oni koji vibriraju na višim frekvencijama uvijek zrače.

Iako nije fizička, duša je ogromna sila našeg bića. Sastavni dio duše je i izvorni (božanski) dio. Izvorni dio nije fizički, ali je živ obrazac. Oni koji imaju svjesnost tog dijela, imaju potpuno probuđeni „self“.

Da bi netko mogao razumjeti svoju dušu i izvorni „self“, mora nadvladati percepciju putem pet osjetila i razviti percepciju svoje nutrine, odnosno energetskih struja koja se nalaze u njoj. Razlog tome je što je duša i izvorni „self“ ne fizički aspekt, a pet osjetila su isključivo dizajnirana za percepciju fizičkog svijeta. Ljudskih pet osjetila ne mogu percipirati ne fizičku realnost, niti je putem njih moguće spoznati dušu i božansko. Prirodno obitavalište duše svakog čovjeka je ne fizička realnost. Svaki čovjek na toj razini konstantno participira u razmjeni podataka s drugim dušama. Sve to se procesuira kroz sustav nesvjesnog uma, a nesvjesni um je um duše. Na toj razini svaki čovjek oblikuje svoje energije koje se onda reflektiraju u nečijem životu generirajući realnosti koje netko iskušava.

Ljudsko iskustvo točno određenog frekvencijskog raspona samo je jedan od frekvencijskih raspona u kontinuumu frekvencija. Neki drugi entiteti i frekvencije obitavaju u drugim frekvencijskim rasponima (dimenzijama). Te forme života ne postoje negdje drugdje već zauzimaju isti prostor, ali u drugačijem frekvencijskom rasponu, baš kao što infracrvena ili ultraljubičasta svjetlost te mnoge druge frekvencije koegzistiraju unutar vidljivog spektra svjetlosti, ali naša osjetila (npr. vid) ih ne mogu registrirati, pa ostaju nevidljive. U ovom trenutku, tamo gdje jeste i čitate ovaj tekst postoji puno različitih entiteta u drugim frekvencijskim rasponima. Ti entiteti su aktivni te su uključeni u svoju realnost. Te realnosti preklapaju se s vašom realnosti, ali putem pet osjetila to je nemoguće detektirati.

Svaki čovjek, svaka duša je na putu evolucije gdje evoluira iz jednog frekvencijskog spektra u drugi koji ima viši frekvencijski raspon. U toj evoluciji viši frekvencijski rasponi mogu biti dio iskustva na nižim razinama, a upravo to predstavlja razvoj i ekspanziju nečije svjesnosti. Vaša svjesnost predstavlja vašu frekvenciju „svjetlosti“. Dobra je stvar da se ona može razvijati i uvećavati kroz posvećen i seriozan rad na sebi.

Povezane objave
Budi u tijeku i pretplati se na novosti